Bibliographie générale

Référence en vue solo

De Witte, Line, TIPP en CETA voor beginners: Is het gevaar geweken?Anvers: EPO, 2017. 
Added by: Dominique Meeùs (2017-03-19 22:41:14)
Type de référence: Livre
Langues: Nederlands
Numéro d'identification (ISBN etc.): ISBN : 978-94-6267-097-6
Clé BibTeX: DeWitte2017
Voir tous les détails bibliographiques
Catégories: Économie, Politique
Créateurs: De Witte
Éditeur: EPO (Anvers)
Consultations : 21/768
Indice de consultation : 77%
Indice de popularité : 19.25%
Pièces jointes    
Librairie    PTB shop, Bruxelles
Added by: Dominique Meeùs  
Date d’achat    vendredi 17 mars 2017
Added by: Dominique Meeùs  
Citations   
pp.55-56   Tittonell ondekte dat kleine boederijen 50 procent van de wereldbevolking voeden. Die kleine boederijen gebruiken daarvoor 20 procent van het beschikbare land.[*]

[*] Tittonell, P. (2014). ‘Feeding the world with Agroecology’. TEDx Ede.

  Added by: Dominique Meeùs
Mots-clés:   petite paysannerie agriculture écologique
p.60   Je kan niet voorzichtig genoeg zijn als het over de gezondheid van miljoenen burgers gaat, toch?   Added by: Dominique Meeùs
Mots-clés:   principe de précaution
p.61   Het eten van hormonenvlees vergroot naar alle waarschijnlijkheid de kans op kanker.[*]

[*] Climaxi (2016). ‘Onze toekomst uitverkocht. TTIP en CETA: wat staat er op het spel?’.

  Added by: Dominique Meeùs
Mots-clés:   viande aux hormones
p.65   De inzet is hoog. [L’enjeu de la conférence de Paris CPO21 en 2015.] Het voorbestaan van onze planeet hangt ervan af.   Added by: Dominique Meeùs
Mots-clés:   planète climat
wikindx 4.2.2 ©2014 | Références totales : 1310 | Requêtes métadonnées : 66 | Exécution de script : 0.28372 secs | Style : Chicago | Bibliographie : Bibliographie WIKINDX globale