Bibliographie générale

Référence en vue solo

Leerboek politieke ekonomie: [eerste helft]Rotterdam: Het progressieve boek (hpb), 1977. 
Added by: Dominique Meeùs (2010-10-02 14:59:05)   Last edited by: Dominique Meeùs (2018-01-08 18:38:38)
Type de référence: Livre
Langues: Nederlands
Numéro d'identification (ISBN etc.): ISBN:90-6237-016-0
Clé BibTeX: anon1977
Voir tous les détails bibliographiques
Catégories: Économie, Marxisme
Mots-clés: Политическая экономия (учебник)
Éditeur: Het progressieve boek (hpb) (Rotterdam)
Ressources citant cette (Bibliographie:(Bibliography: WIKINDX Master Bibliography))
Consultations : 18/1434
Indice de consultation : 32%
Indice de popularité : 8%
Pièces jointes     Liens URLs     https://www.marxis ... leerboek/index.htm
Notes     
Refereert aan de Russische editie van 1954. (Het zou een directe vertaling van het Russisch kunnen zijn, of, waarschijnlijker, een vertaling van de tekst van1, eventueel vanuit de editie2. De Engelse of Franse vertalingen zijn immers op de tweede editie van 1955 gebaseerd.) Gepresenteerd als “eerste deel”, hoofdstukken 1 à 21, met een woordenlijst. Ik ken geen andere (vorige) editie met een woordenlijst; het zou dus een initiatief van de uitgevers van hpb zijn.

1. Lehrbuch der Politischen ÖkonomieMarx-Engels-Stalin-Institut bei ZK der SED, 1954.
2. Lehrbuch der Politischen ÖkonomieBerlin: Zentraler Arbeiterverlag (ZAV), 1971.


Lehrbuch der Politischen ÖkonomieMarx-Engels-Stalin-Institut bei ZK der SED, 1954.
Lehrbuch der Politischen ÖkonomieBerlin: Zentraler Arbeiterverlag (ZAV), 1971.
  
wikindx 4.2.2 ©2014 | Références totales : 1310 | Requêtes métadonnées : 56 | Exécution de script : 0.17867 secs | Style : Chicago | Bibliographie : Bibliographie WIKINDX globale